تبلیغات
کلاس هشتم - جواب تمرین های صفحه ی 5 ریاضی هشتم

جواب تمرین های صفحه ی 5 ریاضی هشتم

به درخواست بعضی از کاربران ما برای شما جواب تمرین های صفحه ی 5 ریاضی هشتم را در این پست قرار
 دادیم امیدواریم که از ما راضی باشید

1- عدد های صحیح بین 3 و 5- را بنویسید. 1- ،2- ، 3- ،4- ،0 ،1 ، 2

*عدد های صحیح کوچکتر از 4- را بنویسید. 5- ،6- ،7- ،8- ، ........

*عدد های صحیح بزرگتر از 3- را بنویسید.   2- ،1- 0، 1، 2، 3، 4، ......

بقیه در ادامه ی مطلب

2- مانند نمونه ، جدول را کامل کنید.

مثبت 3 : طبیعی ، صحیح            صفر : صحیح              5 به توان 3 : طبیعی صحیح           رادیکال 4 : طبیعی ، صحیح            


سه یکم : طبیعی ، صحیح         منفی سه دوم : هیچکدام              منفی منفی 2 : طبیعی ، صحیح        هفت دهم : هیچکدام


3- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

* منفی هشت مثبت شش منفی دوازده مثبت چهارده منفی بیست مثبت بیست و دو : 2

* منفی هشت مثبت هفت منفی شش مثبت هشت منفی هفت مثبت شش : 0

* یک به توان دو منفی دو به توان دو مثبت سه به توان دو منفی چهار به توان دو : 10-

* منفی هشت منفی چهار تقسیم بر دو : 4-

* سه منهای چهار ضرب در پنج : 17-4- هر یک از عبارت های زیر چه عددی را نشان می دهد؟

* بزرگترین عدد صحیح منفی : -1                                * کوچکترین عدد طبیعی : 1

* کوچکترین عدد صحیح مثبت : 1                                * کوچکترین عدد زوج طبیعی : 2

* کوچکترین عدد فرد طبیعی دو رقمی : 11                    * بزرگترین عدد زوج طبیعی : 9985- جدول زیر را کامل کنید طوری که حاصل جمع عدد های هر ردیف ، با مجموع عدد های هر ستون و هر قطر 

مساوی باشد.

 4-6 8- 
 6-2- 2 
4 10-  0
جواب ها به دست : عرفان نعیمی توماج 

طراحی در وبلاگ کلاس هشتمی ها
موضوع: ریاضی هشتم،
www.ha8tomiha.mihanblog.com

ابزار ساخت متن های متحرک

[ سه شنبه 15 مهر 1393 ] [ 09:58 ب.ظ ] [ عرفان نعیمی توماج ]

[ نظرات() ]